Трима ученици имат 100 точки на Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика. 20 са учениците с 0 точки на двамата предмета. Само осем ученици са с максимален брой точки по БЕЛ.

НВО беше проведено след онлайн обучение заради епидемията от коронавирус. Кандидатстването след 7 клас е от 3 до 7 юли.

Новините от резултатите днес обобщи в МОН Евгения Костадинова, директор на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“.

56 822 ученици са се явили на изпит пот БЕЛ, а по математика 56 767 деца. Както по БЕЛ, така и по математика разликата е между 2-3 точки през годините. През настоящата година точките по БЕЛ са 51.06, а по математика – 36.33.

По-ниските резултати по БЕЛ тази година се дължат на отворените въпроси. Това са въпросите, където учениците трябва да напишат нещо. Постижимостта на въпросите с избираем отговор през 2020 година е по-висока за сметка на тези с отворен.

Близо три пъти е нараснал броят на седмокласниците с максиламен брой точки по математика. С 4480 по-малко е броят на седмокласниците в сравнение с миналата година, които имат 0 точки на въпросите с отворен отговор на НВО по математика.

С резултатите по БЕЛ учениците най-успешно са се справили с извличане и обработване на информация от текст. Децата се ориентират с изучаваните творби по отношение на автор, герои и теми. Учениците най-много се затрудняват при разпознаване на частите на речта и частите на изречението. Само 1/3 от учениците показват книжовно езикови норми.

Близо половината от учениците не успяват да разчетат внушенията в цитат от изучавана творба. 47% от учениците имат 0 точки и не са успели да разчетат внушенията от изучавана творба на Христо Ботев. Учениците малко четат художествени творби и научни текстове.

Учениците успяват да преразкажат текст, но невинаги фактологически вярно и подробно. Срещат се затруднения при предаване на известни на героя елементи и в последователност, зависеща от гледната му точка. Все още има ученици, които не са овладели основните книжовноезикови норми.

Относно резултатите по математика. Учениците най-лесно се справят с прилагане на действия с цели изрази, както и със зависимости в правоъгълен триъгълник. Затрудняват се с превръщане на десетична дроба в обикновена и координати на точка, симетрична на друга спрямо координатна ос в правоъгълна координатна система.

349 ученици имат 100 точки само по математика. 1651 ученици имат максимален брой точки по математика на затворените отговори, а 471 ученици имат максимален брой точки на отворените отговори. 13 021 са учениците с 0 точки на отворените отговори по математика.

2723 ученици имат максимален брой точки по БЕЛ на затворените отговори.

Остава много висок процентът на ниските резултати по математика след 7 клас. Това каза на брифинг министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

„Въпреки повишаването на средния резултат спрямо миналата година, резултатите остават тревожно ниски. Това означава, че ние не можем значимо да подобрим резултатите. Ако имаме положителни разлики, те са повече при училищата със средни и високи резултати. Възложили сме по-задълбочен анализ на обучението в електронна среда на външни за Министерството специалисти, който ще бъде готов до 1-2 месеца. Като цяло тези деца, които имат отношение към образованието и ангажирани родители или не са влошили, или са подобрили резултатите си“, обясни министърът на образованието за резултатите по математика.

По думите му децата, които по принцип са проблемни, са влошили резултати си.

Училищата с най-добър резултат от НВО са МГ „Д-р Петър Берон“, ПЧМГ, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, СМГ „П. Хилендарски“, МГ „Баба Тонка“, ЧОУ „Света София“, ППМГ „Гео Милев“ и други.

Трите области със 100 точки на НВО са в Бургас, Варна и Плевен.

Резултатите показват, че обучението в електронна среда е успешно.