Институции Училища

Трима директори с награда „Св. Иван Рилски“

Трима директори са носители на тазгодишната награда „Св. Иван Рилски“ за принос към образованието. Това са Жулиета Петкова от Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ във Варна, Пенка Калина-Колева от Начално училище „Любен Каравелов“ в Нова Загора и Теодора Сулева от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии в Ямбол, съобщи МОН.

За шестнадесети път Министерството на образованието и науката отличи ръководители на училища за високи резултати в деня на светите братя Кирил и Методий 11 май. Те получиха икони на св. Иван Рилски, осветени в храма на Рилския манастир, и парични награди по 1000 лева.

В условията на пандемията от COVID-19 под ръководството на Жулиета Петкова екипът й организира обучение от разстояние в електронна среда за децата с нарушено зрение. За тях учителите заснемат клипове, в които по атрактивен начин поднасят учебното съдържание по различните предмети. За учениците с тотална слепота са разработени релефни изображения, тактилни карти и тестове на брайл.

Пенка Калина-Колева е директор на средищно училище. Под нейно ръководство в качеството й на учител и на директор учениците се ангажират с екологична и природозащитна дейност. Калина-Колева има множество публикации, свързани с образованието, гражданското, екологичното и нравственото възпитание. Учителите в нейния колектив са автори на електронни образователни ресурси. В училището ученици и учители постоянно повишават дигиталните си компетентности.

Директорът на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии в Ямбол Теодора Сулева има съществен принос за осъвременяване и поддържане на материално-техническата база, за изработване и реализиране на стратегии и програми за иновативно развитие на училището. Нейният екип участва в много национални програми и проекти. Сулева създава благоприятни и иновативни условия за учене и работа, а екипът и въвежда съвременни методи на преподаване.

За наградата бяха номинирани 26 директори на образователни институции от цялата страна. Работна група в МОН избра победителите по критерии. Наградата се дава за последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование. Отчитат се също доказани високи резултати в образователния процес – призови места на ученици и учители в национални и международни състезания и олимпиади.

Източник: МОН