Ученици

Трети национален конкурс за православна поезия и проза на тема “Рождество на Спасителя“

Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.

Творбите да са до 2 машинописни страници и да не са участвали в двата предишни конкурса за Рождество Христово на ОДК.

Краен срок: 10 декември 2013 г.

Информация за конкурса