Ученици

ТРЕТИ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО IT ЗНАЙКО

На 6.март ще се проведе третият кръг на IT-Знайко. Планирано е организиране на секции във всички населени места, откъдето има регистрирани участници. Състезанието е присъствено – в компютърна зала, за регламентирано време, в присъствие на квестори, учениците самостоятелно решават поставените задачи.

Състезанието е за всички ученици 1-4 клас, независимо дали изучават ИТ или не.С цел да се даде яснота по вида и сложността на задачите, които ще бъдат дадени на областния кръг на сайта на  състезанието са предоставени примерни варианти на задачите за 1 – 4 клас. Сложността на задачите е съобразена със средното ниво на владеене на компютърни умения от учениците. За всеки от класовете е поставена тематична творческа задача. Всеки може да избере една от темите „3 март”, „8 март”, „Баба Марта” или „Първа пролет”. Предвидени са и по две задачи за проверка на технически умения. Например, във втори клас учениците трябва да въведат четири  изречения, задавайки въпрос по прочетен текст и да оцветят рисунка по даден образец. В трети клас умението за работа с текст се съчетава с проверка на знания на учениците по български език. Те трябва да оцветят в различни цветове представка, корен и наставка на дадени думи, както и коригират грешки във въдетен текст. Предвидена е и задача за работа с графичен редактор. Примерните задачи, с указанията за тяхното изпълнение, както и критериите за оценка могат да бъдат разгледани на сайта на състезанието.

Екипът разчита на подкрепа от страна на учители и родители. Като мотивираме децата си да участват в инициативи като IT Знайко, ние пренасочваме от времето за игри – в повечето случаи, изпълнени с агресия и неформиращи знания – във време за творчество, формиране и надграждане на умения, неформално общуване с родител или учител. Ще се радваме, ако състезанието бъде прието и като форум за забавление.

Екипът гледа на инициативата IT Знайко като лост за подпомагане на слаби места в образователната система – връзката родител, учител, ученик; използването на съвременни технологии в учебния процес; поставянето на ученика в активна позиция; увеличаване както на обема на използване на технологии от един учител, така и на броя учители, използващи технологии в своята работа. 

За класираните 80 ученици от първите два кръга участието е безплатно. За вскички останали има такса от 10 лв. Регистрация за състезанието може да се направи индивидуално или колективно на сайта на състезанието www.dgklaz.net до 20.02.2010. Класираните ученици също трябва да се регистрират за участие, за да бъде изготвен актуален график за неговото провеждане. Състезанието има осигурен награден фонд от Майкрософт – България и други партньори. Средствата, събрани от таксите за участие ще бъдат използвани за организационни разходи и за подкрепяне в бъдеще на различни инициативи в сферата на образованието.