Ученици

Трети клас може и да се повтаря

Сериозен въпрос, който обсъждат родители и учители, е темата с отпадането от училище. Значителен процент от  учителите искат да се създаде възможност децата да повтарят училище още в началния курс.

Това обяви в интервю за „Стандарт“ министърът на образованието проф. Анелия Клисарова.

Може би ще постигнем един консенсус в първи и втори клас да не се  повтаря класът, но след това да има такава възможност за онези, които не се справят с материала.

Невъзможно е в трети клас да не могат да четат и само да отчитаме пред Европейския съюз, че тези деца не са отпаднали от системата.  Отчитаме проценти. А как отчитаме качество?