Ученици

Трайно отпадналите от образованието ученици да бъде под 11%!

Сред основните цели на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е до 2020 г. процентът на трайно отпадналите да бъде под 11%. По последни данни те са около 13 на сто.

Наталия Михалевска, началник на отдел „Училищна система“ към дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в МОН, добави, че и сега общините изготвят списъци с имената на децата, които трябва да постъпят в училище.

Тепърва обаче трябва да се работи за по-сериозното споделяне на отговорността между родители, учители и местна власт, за да се контролира, че децата ще продължат образованието си, подчерта Михалевска. Тя уточни, че по програмата „Твоят час“, която стартира наскоро, също има заложени средства за работа със семействата, особено на децата от малцинствата, застрашени най-много от отпадане, ако учебните заведения заложат подобни проекти.

Източник: actualno.com