Ученици

Точково оценяване след 4, 7 и 10 клас

Новият държавен образователен стандарт за оценяване на учениците предвижда възможност за оценяване в точки. Става въпрос за националното външно оценяване след 4, 7 и 10 клас, и за държавните зрелостни изпити. Въвежда се скала за преобразуване на оценките, получени в училище, като за отличен (6) се дават 50 точки, за много добър (5) – 39 точки, за добър (4) – 26, а за среден (3) – 15 точки.

Оценяването с точки се счита за по-прецизен и точен метод за измерване на резултатите на учениците. Това каза Станимир Цветков – начални отдел в Центъра за контрол и оценка на качеството в училищното образование по време на конференция „Създаване на качествено учебно съдържание в условията новия Закон за предучилищното и училищното образование“, организирана от издателствата „Анубис“ и „Булвест 2000“ на 9 ноември 2016 г. в хотел „Рамада“ в София.

Така най-високият общ бал за влизане в гимназиите след 7 клас вече става 500 точки вместо познатото досега 36.00. Резултатът от ДЗИ в 12 клас ще се изписва в дипломата с оценка, но ще се отбелязват и получените на изпита точки. На конференцията бяха представени още утвърдените програми по български език и литература и по математика за 5 и 6 клас, както и проектите на програми за гимназиалния етап, които предстои да бъдат подложени на публично обсъждане. 

Източник: actualno.com