Ученици

Тодор Танев: Работим усилено за затваряне на “ножицата“ в нивото между отделните ученици у нас

Не само изследването на PISA, но и това на Световната банка показва недобри резултати за средното ниво на образованието и времето на проучванията съвпада с началото на намеренията за реформи в него.

„Разбира се, съобразяваме се с резултатите от тях и точно това се опитваме да поправим – да променим нещата“, обясни министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев.

„Един от изводите на PISA е, че основна причина за влошаващите се показатели на българското училище е неравенството в достъпа до образование. Факт е, че това е проблем. Аз съм изключително чувствителен по въпроса за неравенството, както и за ранния достъп до образование“, допълни той.

„Двама от съветниците, които помолих да се включат в политическия кабинет на министерството, са с ресор „Равенство на достъпа“. За съжаление, в ситуацията на намален бюджет и финансовата криза, която години наред измъчва нашата икономика, опциите за решения са стеснени. Затова пък идват новите информационни технологии и оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, които решително могат да подобрят ситуацията с приблизително равния достъп на деца до образователната система“, уточни още Танев.

„Педагогически изследвания показват, че в момента имаме деца, които реално са изостанали с 3 години от връстниците си, които учат в по-елитни училища. Изключително съм обезпокоен от това обстоятелство – „ножицата“ е толкова отворена, че заплашва с имплозия цялата система. Затварянето й ще отнеме много време и в мандата на следващото правителство. Но нека сега направим първата крачка в тази посока, споменах вече две оптимистични основания“.