Училища

Тодор Танев иска от бизнеса да влезе в колежите

Докато МОН предлага колежи да станат университети, просветният министър Тодор Танев лансира коренно различна идея. Той заяви пред депутатите, че „ще измъкне колежите от лапите на висшето образование“ и в момента ведомството работи по концепция за това, пише „Стандарт“.

Според министъра те ще дават майсторски тапии, надграждайки над наученото в професионалните гимназии.

Ако след това решат да продължат и да вземат степен „професионален бакалавър“, някои от изучаваните дисциплини и взетите изпити ще им бъдат признавани.

Идеята на Танев е те да са тясно обвързани с фирмите, като за целта се направи промяна в Закона за професионалното образование. Там ще бъде заложено, че всеки подобен колеж ще бъде към фирма или консорциум от фирми, като по този начин се гарантира, че хора от практиката ще преподават на обучаваните.

Компаниите ще участват и в бордовете на колежите, като ще имат думата при вземането на решения, свързани с преподаването, учебните планове и стажовете.