Училища

Тодор Танев: Възрастните хора имат своите права

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев сподели в интервю за в-к „Трета възраст“ как е стигнал до идеята за създаване на университет за възрастни в Хасково.

„ри една от специализациите в чужбина през 1994 г. в Мичиганския университет се срещнах за пръв път с хора, които се занимават с геронтология. Дисциплините, които изучаваха, бяха много близки до това, което се учи в Софийския университет“, обясни министърът.

„Видях полезния ефект да се обръща специално внимание на потребностите от знания на възрастните, които са 1/3 от човечеството. Те имат същите права като останалите и тези права не могат да бъдат пренебрегвани. Освен това става дума само за идея и за нея е нужен диалог“.

„Вестник „Билд“ 2-3 дни след изказването излезе с подобна идея за Германия. Реакциите у нас са объркани, включително и по политически причини или неразбиране. Министерството ни има много по-важни задачи: да приеме нов Закон за учебното образование, да създаде капацитет за новата оперативна програма, да промени Закона за развитие на академичния състав… „

„Но е дошло време да имаме и други идеи. С рутина никога няма да направим крачка напред в XXI в., в който живеем само биологически, но ментално сме още в XX в“.