Училища

Технологиите и предприемачеството недостатъчно застъпени в училищата в ЕС

В училищата в ЕС не се обръща достатъчно внимание на умения в областта на информационните технологии, предприемачеството и активната гражданска позиция. Според Европейската комисия тези умения са универсални за всички държави.

Институцията е на мнение, че те са от особена важност и значение за младите хора за съвременния пазар на труда.

Според доклад на Еврокомисията проблемът идва отчасти заради трудности в оценяването, пише „Дневник“.

България е сред 11-те европейски държави, в които има стандартизирани процедури, които оценяват уменията по заемане на гражданска позиция. Те целят развитие на критичното мислене и активното поведение както в училище, така и в обществото, отбелязват от Брюксел.

Процедури за оценка на уменията в областта на информационните технологии и предприемачеството обаче няма в нито една от 31-те наблюдавани страни (27 членки на ЕС плюс Хърватия, Исландия, Норвегия и Турция).

Универсалните умения по принцип се усвояват като част от другите предмети в училище и в повечето държави обучението в тези е включено в националните учебни програми.

Не е обичайна практиката компютърните умения да се преподават като част от обучението по наука, математика или езици и това е отбелязано с изненада в доклада.

Еврокомисията представи стратегия за преосмисляне на образованието, очертаваща мерките, които всяка държава членка трябва да предприеме, за да гарантира, че в рамките на образователните системи и системите за обучение се предлагат уменията, необходими на модерно работно място.