Ученици Училища Учители

Технологиите в училище предимно за администрацията

89 на сто от училищата, които ползват облачни технологии, ги прилагат ефективно по-скоро в организацията на управлението.

Едва всяко десето набляга на вплитането им в учебния процес. Затова през тази година ще се работи основно в посока да се разшири прилагането в час, съобщи Александър Ангелов от Центъра за творческо развитие, който обучава учителите.

Данните са от изследване, в което са анкетирани всички пловдивски училища, като 9 от тях са проучени дълбочинно. 56 на сто посочват, че прилагат облачните технологии вече между 2 и 3 г., а новаците, които са се включили в последните 12 месеца, са 22%. На въпроса за мотивацията всички запитани посочват, че така заместват различни системи с една обща. Вторият най-често посочван отговор е, че така директорите имат контрол върху информацията в училище. На трето място поставят, че това вдига имиджа на школото.

Авторите на проучването отбелязват, че общинската подкрепа за включване в такъв проект е имала решаваща роля за това дали ще бъдат внедрени облачните технологии в клас. Всеки десети директор преценява степента на внедряване на Google G Suite като отлична. 33 на сто смятат, че е много добра, а 44% я оценяват като добра.

Запитани за съдържанието на споделената папка, се оказва, че в нея има нормативни документи на МОН, правилници, заповеди на директора, графици, учебни програми. Над 33 на сто от директорите са качили всичко, което касае училището. Техни колеги, които представляват 44%, са избрали не цялата информация да е достъпна до всички, които имат акаунт. Всеки пети споделя чрез облачните технологии по-малко от половината информация, касаеща функционирането на училището. Повече от половината педагози – 55,6%, имат персонално служебно електронно устройство.

Според анализа на процесите лаптопите са изключително важни за успешно внедряване на облака. Училищата, които ги осигуряват, имат по-кратък срок за въвеждане на технологиите и по-високи резултати. Оказва се, че лаптопите не могат да бъдат ефективно заменени от стационарни компютри в класните стаи, компютри в учителската стая или от таблети.

В последните 4 г. обхватът на училищата, които прилагат облачните технологии, и броят на обучените преподаватели са се увеличили между 7 и 8 пъти. През 2016 г. само едно школо в Пловдив внедрява пилотно програмата на Гугъл за образованието. Всички други 76 училища в града ползват безплатни публични услуги за електронна поща и кореспонденция. Затова Община Пловдив и Центърът за творческо обучение стартираха проекта „Училище в облака”. Още същата година училищата са се увеличили на 7, с 80 обучени учители и 14 подготвени администратори. Към днешна дата учебните заведения с активни облачни услуги са 521, обучените учители и служители наброяват 620, има 104 подготвени администратори. А системата вече разполага и със 187 сертифицирани преподаватели.

Източник: marica.bg