Институции

Техническият университет в София отчита изключително успешен прием за учебната 2018/2019 година

Технически университет – София е изпълнил 93% от държавната поръчка за приемане на студенти в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ след първи и втори етап на класирането, съобщават от висшето училище.

Като водещ учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, университетът остава най-желан от кандидат-студентите – бъдещи инженери. Продължава приемането на документи за попълване на около 100 места в професионалните направления:

„Енергетика“; „Електротехника, електроника и автоматика“; „Общо инженерство“; „Машиностроене“.

Кандидатите трябва да носят диплома за средно образование – оригинал и ксерокс-копие. Документи на кандидат-студентите, които ще се дипломират през месеците август-септември се приемат със служебна бележка (академична справка) от училището с оценките от дипломата. За справки и информация: Технически Университет – София, Учебен отдел, блок 2, ет. 3, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.

Източник: novini.bg