Мнения

Тетрадки-помагала запълват липсата на учебници

Tетрадки-помагала ще запълват несъответствието между новите учебни програми и старите учебници. От тази учебна година децата в 1-ви и 5-и клас ще учат по нови програми, за които обаче все още няма учебници. За да запълнят пропуските в учебния материал, едно от издателства у нас е изработило тетрадки с новото съдържание. Така въпреки липсата на нови учебници с помощта на допълнителните книжки първолаците ще се учат да смятат до 100, както е предвидено в учебната програма.

Според новите изисквания по география, петокласниците трябва да се запознаят с климата и особеностите на континентите Африка и Антарктида. В сегашните учебници обаче тези материали липсват, защото се изучава в 6-и клас. С безплатната книжка петокласниците ще научат, какви животни и племена има на Черния континент и как се е образувала Антрактида.

Напълно нови учебници ще има само по история за 5-и клас, защото там учебната програма е генерално променена. Вместо родна история, петокласниците ще учат за античността. Издателство „Просвета“ има два одобрени от Министерството на образованието варианта за учебници по история за 5-и клас. По кой от двата ще учат децата зависи от учителя, който трябва да избере подходящото за него издание. За останалите предмети, по които петокласниците няма да имат нови учебници, са изработени 7 тетрадки-помагала с допълнителен материал по български език, литература, математика, английски език, география, технологии и предприемачество, човек и природа.

Първолаците ще получат 3 тетрадки с допълнителна информация по математика, околен свят и технологии и предприемачество.

Тетрадките ще влязат в употреба само през тази учебна година, защото следващата година децата ще получат нови учебници. 

Източник: monitor.bg