Ученици

Тест по български език и литература, седми клас

Министерството на образованието, младежта и науката публикува в сайта си днешния тест по български език и литература за учениците от седми клас и кандидатстващите в гимназии.

Той се състои от 25 въпроса от отворен и затворен тип и дидактическа задача.

Виж теста и отговорите