Мнения

Тестовете по математика – пълноценна оценка на знанията!

Тестовете по математика са един начин, по който се прави една по-комплексна и пълна оценка на това, което ученикът е научил по време на уроците и самостоятелната си подготовка по математика. Вътре има задачи, които проверяват и теоретичните ви знания, тоест изпробват и усилията, които сте положили в усвояването на теорията, но и силата на паметта ви, такива, които проверяват аналитичното ви мислене, съобразителността ви и много други неща.

Едно от важните качества на човешката памет е нейната услужливост. Или казано на разбираем език, способността на паметта да ти подаде знанията, които имаш, в момента, когато ти трябват. И няма спор, че ако човек притежава силно услужлива памет би се справил много по-добре при решаването на който и да е изпитен тест по математика. Услужливата памет понякога може да изкара на въоръжение знания, за които даже на съзнателно ниво сме забравили, че някога сме усвоявали, може да ни накара да си спомним в най-сюблимния изпитен момент знания, придобити преди десетина-петнайсет години и непреговаряни.

Обратното на услужливата памет е неуслужливата. Тя със сигурност не е добър приятел по време на изпит по математика и в стресови ситуации. Неуслужливата памет може да откаже да ни помогне със знания, които сме усвоявали или преговаряли буквално дни преди изпита. Лошата новина е, че никой не може да си избира, каква точно да му е паметта. Добрата е, че както всичко и неуслужливата памет подлежи на дресировка. Но и при нея, както и при всичко, свързано с математиката, се иска постоянство и усилия.

Радослав Валериев

Източник: testove-matematika.blogspot.bg