Ученици

Тестват 3-годишните за бъдещи проблеми в училище

Скрининг тест на децата на възраст между 3 и 3,6 години ще определя риска от възникване на обучителни затруднения. Това предвижда представеният за обсъждане Проект на наредба за приобщаващо образование, публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката. Предложенията ще могат да се изпращат до 8-ми септември. Мярката най-рано може да влезе от следващата учебна година. В момента се провежда обучение на всички 1500 специалисти в детските градини, които ще трябва да провеждат скрининга при децата. Методиката е разработена от БАН.

Предполага се, че това е най-ранната детска възраст, в които могат да бъдат установени дефицити. Предложената за обсъждане наредба предвижда намаляване на административната тежест и задължения на учителите, дава се по-голяма автономия на детските градини и училищата да организират дейностите си по приобщаващо образование.

Освен това се предвижда и подкрепа за децата с изявени дарби и таланти. МОН се ангажира с осигуряването на финанси за участието на талантливите деца в олимпиади. Мария Семерджиева, съветник на министъра обясни, че сега за група от 15 деца, за които се осигурява допълнително обучение директорите на годишна база попълват 480 документа, с промените на наредбата става възможно издаването на 45 документа на годишна база.

Директорите ще определят координатор за общата и допълнителната подкрепа за децата. Освен това се предвижда изграждането на кариерен център във всяка област. До сега в 42 училища в страната има кариерен център за консултиране на учениците. Предвижда се този пилотен проект да се разшири.

Източник: cross.bg