Ученици Учители

Тема 13 за матурата по български език

Днес се провежда Държавният зрелостен изпит по български език и литература. Над 46 хил. зрелостници са заявили желание за участие в него. Рано тази сутрин в просветното министерство беше генериран теста сред близо 6 млн. комбинации. За интерпретативното съчинение и есето се падна общата тема номер 13.

Тази година първи път има различни теми за съчинението и есето. Темата на интерпретативното съчинение е „Споменът – скръб и утеха“ по стихотворението „Аз искам да те помня все така“ на Димчо Дебелянов. „Тежестта на думите“ е формулировката за есето.

Изпитът започва в 8.30 ч. Всички участници в държавния зрелостен изпит трябва да заемат местата си в училищата до 8.00 ч., съобща МОН.

Зрелостниците трябва да носят документ за самоличност, служебна бележка. Пише се само с черен химикал.
Между две различни теми ще избират зрелостниците тази година на матурата по български език и литература в зависимост от това дали ще пишат есе или интерпретативно съчинение.

Общият брой на въпросите остава непроменен – 41. С избираем отговор вече ще бъдат само 22 от тях – с осем по-малко от миналата година. 16 са задачите с кратък свободен отговор.

И през тази година максималният брой точки на матурата ще е 100. Съчинението или есето ще носят най-много 30 т., а затворените въпроси – 22 т. Изпитът се смята за издържан при минимум 30 т., които носят оценка „Среден (3)“.

Успех!

Източник: МОН