Учители

Тематични квалификационни курсове за учители

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители – СУ “Св. Климент Охридски”, в партньорство с Teacher.bg, предлага на вашето внимание следните тематични квалификационни курсове, които завършват с удостоверение с начислени кредити, издадено от СУ “Св. Кл. Охридски” – ДИУУ:

1. “Web 2.0 инструменти за работа в класната стая” – 24 ч. обучение

2. “Професионалното развитие на учителя с помощта на Личната обучителна мрежа (Personal Learning Network)” – 24 ч. обучение

3. “Експериментът в обучението по природни науки” – 24 ч. обучение. Предназначена е за начални учители, които преподават по “Човекът и природата” (3. и 4. клас) и за учители по природни науки (5. – 12. клас).

4. “Интерактивността в обучението по природни науки” – 24 ч. обучение. Предназначена е за начални учители, които преподават по “Човекът и природата” (3. и 4. клас) и за учители по природни науки (5. – 12. клас).

Прочетете повече за курсовете ТУК