Учители

Тематични квалификационни курсове за учители

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители – СУ „Св. Климент Охридски“, в партньорство с Teacher.bg, предлага на вашето внимание следните тематични квалификационни курсове, които завършват с удостоверение с начислени кредити, издадено от СУ „Св. Кл. Охридски“ – ДИУУ:

1. „Web 2.0 инструменти за работа в класната стая“ – 24 ч. обучение

2. „Професионалното развитие на учителя с помощта на Личната обучителна мрежа (Personal Learning Network)” – 24 ч. обучение

3. „Експериментът в обучението по природни науки“ – 24 ч. обучение. Предназначена е за начални учители, които преподават по „Човекът и природата“ (3. и 4. клас) и за учители по природни науки (5. – 12. клас).

4. „Интерактивността в обучението по природни науки“ – 24 ч. обучение. Предназначена е за начални учители, които преподават по „Човекът и природата” (3. и 4. клас) и за учители по природни науки (5. – 12. клас).

Прочетете повече за курсовете ТУК