Учители

Текуща квалификация за учители за област Варна

„Образование и технологии“ организира квалификационни курсове за учители от първи до 12-ти клас за гр. Варна. Лектори, провеждащи обучението, са инж. Ангел Ангелов, доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.

Завършилите курса получават сертификат за преминато обучение и учебни материали в електронен вид.

График на курсовете за месец май 2012

4.05.2012 (петък), 14:00 – 18:30 часа, Създаване на презентации с Prezi – 30 лв.
5.05.2012 (събота), 09:00 – 17:00 часа, Методически насоки за работа с интерактивна дъска – 45 лв.

Информация за курсовете

Създаване на презентации с Prezi
Prezi  е безплатен, уеб-базиран софтуер за разработване на нов клас презентации, в които няма слайдове, а се включват акценти, разположени върху неограничено работно поле. С лекота се вмъкват различни видове информация – видео, звук, изображения, текст. Уголемяването на избран обект дава възможност за поставяне на акценти и постигане на максимален резултат от представената в презентацията идея или тема. За работа с програмата е необходим интернет достъп. Не са нужни предварителни знания, освен базови компютърни умения.

Програма на курса:
14:00 – 14:40 теоретична част
15:00 – 16:30 практикум
17:00 – 18:30 практикум

Методически насоки за работа с интерактивна бяла дъска
Курсът включва обзор на различни софтерни програми за работа с интерактивна дъска и усвояване на базови умения за работа с основните инструменти. Обучението не зависи от конкретен модел дъска. Дават се методически насоки за разработване на упражения и уроци за интерактивна дъска. Курсът има практически характер.

Програма на курса:
09:00 – 10:00 теоретична част
10:30 – 12:00 практикум
13:00 – 14:30 практикум
15:00 – 16:30 практикум

Сертификат и материали

Завършилите обучението получават сертификат. Курсистите получават учебни материали в електронен вид.
Записване
Записването за участие в курсовете става чрез кореспонденция по мейл: itlearning@dgklaz.net. Желаещите трябва да изпратят като информация трите си имена, училище, темата на курса, който искат да преминат и телефон за връзка.  

Място на провеждане
Обучението ще се проведе в 7 СОУ „Найден Геров“, гр. Варна.

Плащане
Заплащането на курса става по банков път или в брой на място, след получено потвърждение за записване. Издават се фактури.

Сдружение „Образование и технологии“

ул. Оборище 82
8000 гр. Бургас
www.itlearning-bg.com
itlearning@hotmail.com
+359 888 272944, +359 887798262