Мнения

Тежката ученическа чанта отива… в облака

Създаване и използване на цифрово съдържание, развитие на национална облачна ИКТ инфраструктура за нуждите на образованието и науката, както и на национална електронна платформа за управление на обучението и съдържанието, вкл. цифрова среда за видеообучение, телеконференции и развойна дейност.

Това са част от краткосрочните цели на актуалния план на Министерството на образованието и науката (МОН) за реализация на вече приетата Стратегия за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката за периода 2014 – 2020 г, информира Computerworld.bg.

Планът за поетапно въвеждане на електронното обучение в средните училища е за периода 2015 – 2017 г., като целта му е да подобри мотивацията на учениците в процеса на обучение чрез използване на иновативни методи, базирани на ИТ решения, както и увеличаване на езиковите и математическите способности на българските ученици.

Сред непосредствените цели за 2015 и началото на 2016 г. е създаване на национална облачна ИКТ инфраструктура за нуждите на образованието и науката, както и на национална електронна платформа за управление на обучението и съдържанието, включително цифрова среда за видеообучение, телеконференции и развойна дейност е сред първите цели на плана за тази година.

От МОН се надяват издателите, които имат интерес да участват в проекта, да предложат електронни учебници със специална отстъпка, когато учениците ще разполагат само с електронната версия. В момента издателите дават безплатно към всеки отпечатан учебник по едно негово електронно копие. Предвижда се още създаване на образователни портали, на образователни приложения и игри, включително на създадени от ученици и студенти чрез серия от конкурси. Порталът с е-съдържание и другите поддържащи системи на образованието ще се ползват и от над 130 български училища в чужбина.

„Последното изследване на PISA от 2012 г. показва сериозно изоставане на българските ученици, като 39,4% от изпитаните 15-годишни попадат под критичното второ ниво на четене, 43,8% имат резултат под критичното второ ниво в математиката и 36,9% – в природните науки“, коментират от МОН.

Наред с тези цели Планът предвижда да бъдат осигурени възможности за успех на ученици в изолирани райони, предоставяйки им достъп до висококачествени образователни ресурси. Чрез реализация на плана ще бъде насърчено използването и създаването на цифрово съдържание, ще бъде намалено теглото на ученическата чанта (която в момента достига 6-7 кг), ще бъде насърчено интерактивното обучение и критичното мислене чрез развиване на автономни навици за учене.

В плана е заложено незабавно стартиране на национална инициатива за снабдяване с евтини и надеждни крайни смарт устройства (лаптопи, таблети и др.) на учителите и учениците, като до края на 2015 г. ще има поне един голям пилотен проект.

До средата на 2016 г. се предвижда осигуряване на интернет достъп в класните стаи и инфраструктура за смарт класна стая, както и безжична WiFi инфраструктура в образователни институции и научни институти.