Ученици

Теглят варианта за НВО по математика в 9:00 ч.

На 22 май 2015 г. в 9:00 часа ще бъде изтеглен изпитният вариант за национално външно оценяване по математика за VII клас.

Изпитът ще започне в 10:00 часа. Той се състои от два модула. Първият е модул за национално външно оценяване и е задължителен за всички. Той съдържа 20 тестови задачи от два вида – задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен, и задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен).
Продължителността на изпита е 60 минути, а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65. Резултатът от националното външно оценяване по математика се вписва като текуща оценка.

Вторият (допълнителен) модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които 2 задачи със свободен отговор, без да се привежда решение и 2 задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул, който не е задължителен, е до 90 минути, а правилното решение на задачите носи 35 точки.

Максималният резултат от двата модула е 100 точки.