Ученици

Теглят варианта за изпит по БЕЛ в 5:30 сутринта

На 20 май 2015 г., в 5:30 часа, в залата на 5 етаж в Министерството на образованието и науката, ще бъде генериран изпитният вариант за държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература (БЕЛ).

Избран чрез жребий представител на медиите ще натисне клавиша на компютъра, за да избере варианта на комбинация за матурата.

Матурата започва в 8.00 часа и ще продължи 4 астрономически часа. Зрелостниците трябва да заемат местата си в определените училища най-късно до 7.45 часа, да пишат с химикал с черен цвят и нямат право да напускат залите до края на първия час на изпита.

Резултатите от държавния зрелостен изпит по български език и литература ще бъдат обявени до 9 юни 2015 г.

В 9 часа, на 20 май 2015 г., ще бъде изтеглен вариантът по български език и литература за национално външно оценяване (НВО) за VII клас.

Изпитът започва в 10.00 часа и се провежда в два модула. Първият модул продължава 60 минути, а вторият модул –  90 минути. Учениците трябва да пишат с химикал със син цвят.  

Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература ще бъдат обявени до 3 юни 2015 г.