Мнения

Твоят шанс да промениш света!

Международният телекомуникационен съюз към ООН търси ново поколение млади визионери, които да покажат възможностите си, като се включат в състезанието за млади иноватори.

• Ти си на възраст между 18 и 25 години?
• Имаш иновативна идея или проект, свързани с комуникациите и информационните технологии?
• Имаш интереси в сферата на социалното предприемачество?
• Нуждаеш се от подкрепа, за да направиш следващата стъпка?

Да? Тогава участвай в състезанието за млади иноватори и можеш да спечелиш разнообразни награди:

• До 10 000 CHF в брой (отличните проекти могат да спечелят до 5 000 CHF, иновативните проекти могат да спечелят до 10 000 CHF)
• Менторство на високо професионално ниво
• Участие в практически насочен уършоп за предприемачество • Възможности за създаване на контакти с изтъкнати професионалисти от бранша
• Възможност да представиш идеята си на InnovatorSpace

Научи повече на world2012.itu.int/young-innovators-competition
Или се свържи с организаторите на young.innovators@itu.int