Ученици

Таланти на бъдещето

Проектът „Таланти на бъдещето“ дава възможност на ученици в класовете между 7-12 кл. да покажат своите умения в областта на математиката и информатиката.

За участие се представят:
1) Копие от страницата в ученическия бележник от предходната учебна година; (2014/2015), показващ годишните оценките на кандидата по математика и информатика
2) Есе на тема „Защо заслужавам да получа награда от кампанията „Таланти на бъдещето“?“, излагащо какви са знанията, уменията и постиженията на съответния ученик в областта на математиката и/или информатиката и какви са причините точно той да получи награда;
3) Сканирано копие от препоръка от преподавател по математика или информатика, подписана и подпечатана от съответното учебно заведение, в което учи участникът;
4) Попълнено и подписано копие на формуляра за кандидатстване;
По желание учениците или техните родители/настойници могат да прикачат следните документи, които биха допринесли за по-добрата оценка на кандидата:
1) дипломи, сертификати и/ или отличия от състезания по математика и информатика;
2) идея или план за проект в областта на математиката и информатиката.
3) всеки ученик може да отбележи постижения в работата си с образователната платформа Уча.се, ако има такива.

Награди:
– 5 стипендии от по 3000 лв.
– 15 таблета
– 20 едногодишни абонамента за Уча.се с видео уроци и упражнения на разбираем и интересен език.

Краен срок: 2 ноември 2015 г.

Още информация