Ученици

С 2000 повече са учениците в София тази година

С 2000 повече са учениците в София тази година, обяви в интервю за Агенция Фокус началникът на Регионалния инспекторат по образование Ваня Кастрева.

Общият брой деца, които са прекрачили прага на училище на 16 септември е над 122 000. Увеличението се дължи на първокласниците, чиито увеличен випуск е в резултат на демографското раздвижване във втората половина на първото десетилетие на 21 век у нас.

„Добра е демографската картина от гледна точка на обезпечаване на работата на учителите, т.е. няма да се съкращават педагогически специалисти, напротив – София търси специалисти във връзка с обстоятелството, че тази година се въвежда целодневна организация на учебен ден на четвърти клас“, подчертава Кастрева.

„Едни от най-търсените специалисти бяха начални учители и възпитатели, имайки предвид големия брой на деца в първи клас и въвеждането на целодневното обучение и в четвърти клас“, казва още тя.