Мнения

С $15 млн. фондация „Бил и Мелинда Гейтс” подкрепя библиотеките ни

Споразумение за реализирането на Националната програма „Глобални библиотеки – България”, която се подкрепя от субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, беше подписано на 28 май в София.
 
Националната програма „Глобални библиотеки – България”, която се подкрепя финансово от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на 5 години да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество.
 
За успешното постигане на устойчиви резултати Програма „Глобални библиотеки – България” ще разчита на съвместните усилия на правителството, местните власти и неправителствения сектор. Министерството на културата е водещата институция по програмата. Другите ключови партньори са Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Българската библиотечно-информационна асоциация и Националното сдружение на общините в Република България. ПРООН ще бъде изпълнителната агенция по програмата.
 
Програма „Глобални библиотеки – България” ще осигури информационно и телекомуникационно оборудване, както и интернет връзка за посетителите в 900 обществени библиотеки в градове и села из цялата страна и ще се стреми да мобилизира средства за ИТ оборудване в още 700 библиотеки.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/