Институции

С 13 000 по-малко студенти в последните три години

Стратегията за развитието на образованието в България трябва да бъде фокусирана в професионалните направления и в областите, в които висшите училища са много силни. В последните три години приемът във висшите училища е намалял с 13 000 души.

Данните представи просветният министър Красимир Вълчев на национален форум, посветен на „Предизвикателствата пред държавните висши училища в България: тенденциите за развитие – година по-късно“. Събитието се организира със съдействието на МОН, ВОН-КНСБ, УНСС и СУ „Св. Кл. Охридски“.

Държавните висши училища да бъдат динамични, отворени и активни, призова Вълчев. Според него ВУЗ-овете трябва да бъдат по-отговорни към стратегическото управление.

Според МОН моделът на академично самоуправление е бил добър в началото на 90-те години. Вълчев даде да се разбере, че е нужна промяна в Закона за висшето образование, с което да се въведе нещо като трета стипендия, с която да има безплатно обучение за студенти.

Специалностите, които не се търсят от студентите са математиката и физическото възпитание, посочи ресорният министър.

Приоритетът на Министерство на образованието и науката ще бъде насочен върху аграрните науки, инженерни науки, изкуството и потребността от медицината.

„Развитието на системата на висшето образование, трябва да се гледа през призмата на развитието на другите висши училища“, заяви образователния министър и настоя преструктурирането на приема да продължи.

По думите на Красимир Вълчев предизвикателствата днес пред висшето образование са глобални предизвикателства.

Промени в пазара на труда изправят просветното ведомство пред трудности по адаптацията, призна Вълчев и посочи прогнозата, че все по-малко студенти ще работят една и съща професия през следващите 40 години.Затова и стратегическото предизвикателство пред образованието е, че то трябва да бъде насочено в обучение през целия живот.

Висшето образование ще губи селективната си функция. Пазарът на труда все повече ще търси работна ръка, което ще доведе до намаляване на хората с висше образование. Причините затова биха могли да бъдат демографски, випуските ще бъдат по-малки, както и това ще доведе до намаляване на държавно финансиране.

Вълчев отправи призив към всички висши училища да инвестират в млади преподаватели и в научни изследвания, с което да бъде създадена единна стратегия на образованието в България. Трябва да пазим репутацията на българското висше образование, обясни той.

Източник: news.bg