Училища

С над 2,3 млн лв е обновeна базата на четири професионални гимназии

Базата на четири професионални гимназии в страната е обновена  с 2 309 780 лева по Оперативна програма „Регионално развитие“, съобщава пресцентърът на МОН.

Министерството на образованието и науката е бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Към настоящия момент се отчита изпълнението на два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

В Професионалната гимназия „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот са извършени дейности за 742 810,81 лв.;

В Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Асен Златаров“ – София; Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – София; Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров” – София са извършени дейности за 1 566 970,10 лева.

В Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов” – Сопот, строително-монтажните работи обхващат: обновяване на отоплителната система, включващо изграждане на  вътрешна отоплителна инсталация на учебен корпус №1, актова зала, общежитие №1, физкултурен салон №1 и ученически стол и свързване на обновената отоплителна инсталация с физкултурен салон № 2 и учебна работилница „Ново начало“.

Извършени са енергоспестяващи дейности, свързани с изпълнение на външната топлоизолация на учебен корпус № 1 и на хидроизолация на покрива на същия. Съгласно договора е извършена и доставка на оборудване, включващо компютърни  конфигурации, цифрова мултифункционална машина с цветен копир и видеосистема, осигуряващи съвременно и качествено образование.

В ПГ по екология и биотехнологии, ПГ по електроника „Джон Атанасов“, ПГ по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ са осъществени редица дейности, сред които и по саниране (топлоизолация) на фасади. По линия на отопление и вентилация е приключена работата по изграждане на учебна соларно-термична инсталация и ремонт на въздуховоди и камини.

В  Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Асен Златаров“ – София  е осъществено подобряване достъпа на хора с увреждания   чрез изграждането на подходяща архитектурна среда в училището.  Направен е ремонт и подмяна на ел. инсталация и осветление, доставка и монтаж на комплексно аварийно осветление.

В Професионалната гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ – София е изграден асансьор, улесняващ достъпа на хора с увреждания.

В Професионалната гимназия по електротехника „Джон Атанасов” – София  е извършен основен ремонт на електрическа инсталация и e  изградена учебна соларна фотоволтаична инсталация.

По линия на финансирането чрез ОП „Регионално развитие“ са извършени и редица обновителни работи, свързани с подмяна на врати, настилки, облицовки, бояджийски работи, ремонт на покрив, доставка на учебно оборудване за професионално обучение, както и други дейности по обновяване на образователната инфраструктура.