Училища

С колко се вдигат студентските такси в различните университети

Освен в Софийския университет, студентските такси се вдигат и на други места. „Стандарт“ информира с колко.

В Пловдивския университет педагогика и икономика от 420 лева стават 460. Същото е положението и в Русенския университет, който обаче увеличава и други такси. Правото от 500 става 520 лева, инженерството от 530 – 560.

Бакалавърската програма по национална сигурност от 800 лева поскъпва на 840. Ветеринарната медицина става 630 лева, а преди е била 600.

Всички специалности в Университета по архитектура, строителство и геодезия поскъпват с 40 лева и от 660 стават на 700 лв.

В Химико-технологичния и металургичен университет също вдигат цените на всички специалности от 500 на 550 лева. Таксите на някои направления вдига и Аграрният университет. Икономика и аграрна икономика ще бъдат с цени 440 лева, след като преди са били 410. Екология и общо инженерство от 600 лева стават 620. В Тракийския университет леко поскъпва само педагогиката, която от 460 става 480 лева. От проекта за постановление става ясно, че е отпаднала специалността парамедик. Свищовската Стопанска академия вдига с 20 лева цените на своите специалности и от 360 те стават 380 лева.

Увеличение има и в някои от университетите по изкуствата. Националната музикална академия прави диференцирани увеличения – различни за първи курс и за студентите, които са в заварено положение. В първи курс таксите от 1200 лева стават 1300. За студентите във втори и по-горен курс таксите ще бъдат 1250. Педагогиката на обучението по музика от 346 лева става 446 лв. В НАТФИЗ таксите от 1450 лева стават 1500.

В Националната художествена академия реставрацията вече е 1050 лева срещу 1010 за миналата година. Останалите специалности от 880 стават 920 лева.

Информатиката в УниБИТ от 719 лева е станала 738. Програмата по национална сигурност от 808 лева е поскъпнала на 852. Всички медицински университети са запазили старите си такси – между 900 и 950 лева. Повечето от ректорите им често са заявявали, че печелят добре от чуждестранни студенти и затова нямат намерение да увеличават допълнително таксите за българи.

Прави впечатление, че няма университети, които са решили да закрият несвойствените си специалности – техническите университети продължават да обявяват такси за икономически специалности, което означава, че ще има и обявени места за прием. Предстои да видим дали те ще бъдат намалени спрямо предишните години, както се очаква да стане с промяната в начина на финансиране на университетите.