Ученици

С двойка на матурата по български език остават около 7% от зрелостниците и след поправка

Около 7% от зрелостниците тази година не са успели да поправят двойките, получени на матурата по български език и литература.

Процентът на младежите, които са останали със „слаб 2“ на втория зрелостен изпит по предмет по избор и след поправителната септемврийска сесия пък са около 5 на сто. Това показват данни на просветното министерство, предоставени на в. „Сега“.

През майската сесия на изминалата вече учебна 2018/19 г. на първата задължителна матура по български език и литература се явиха 49 336 ученици, от които 4307 бяха скъсани. От тях на септемврийската сесия са се явили 2111 ученици – 940 са изкарали положителна оценка, а 1171 отново са получили „слаб 2“. Това означава, че общо 3367 дванадесетокласници, или около 7% от випуска, си остават с двойка. Подобна е картината и при втория зрелостен изпит – на него през май се явиха 39 337 ученици, 2590 от които получиха слаба оценка. От тях през септември т.г. са се явили 1400 ученици – 786 са изкарали поправката, а 614 отново са получили двойка. Т.е 1804 ученици, или 4.5%, остават със „слаб 2“. „Учениците, които не са се явили на държавни зрелостни изпити, остават без дипломи и могат да се явят догодина. Те имат право да започнат работа, както и да се запишат в професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация“, уточняват от МОН. Високият процент слаби оценки, както и намаляващият брой на учениците – както като цяло, така и на тези, които се явяват на изпити, няма как да не даде отражение и върху приема в университетите, който също се свива от година на година.

За всички ученици, получили слаби оценки на поправителните сесии, просветното министерство разреши да се проведе извънредна, трета поправителна сесия. Оттам разясниха, че допълнителната сесия е само по изключение и се отнася за всички ученици от 5-и до 12-и клас, които не са положили изпитите си от редовните поправителни сесии. Поправителните изпити ще се организират от училището, в което учат децата. „Учениците могат да положат изпити по учебни предмети от задължителната и избираемата подготовка в срок до 10 октомври 2019 г.“, поясниха от министерството. До момента молби за участие в третата сесия са подали едва 20 ученици. Заявления могат да изпращат както учениците, така и техните родители. Броят на тези, които ще повтарят класа, ще е ясен, след като бъдат изготвени окончателните списъци на учениците за всяко училище, уточняват още от МОН.

За учениците в гимназиите след седми клас за 2019/20 г. бяха утвърдени 2524.5 паралелки. От тях запълнени към 3 септември са 2362.5 паралелки, 1335 от които са професионални, а 1027 – профилирани, показват данните на МОН. 162 от планираните паралелки, или 6.4%, са останали без ученици.

Окончателният реализиран прием ще бъде ясен в края на октомври, когато всички данни ще бъдат нанесени в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), казват от МОН.

Източник: actualno.com