Училища

Съюзът на работодателите в просветата: Не сме съгласни!

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България реагира остро с нарочна декларация по темата с бойкота в Брезница. Там учениците не ходят на училище, заради несъгласието на родителите им с назначаването на новия директор.

В текста, публикуван в сайта на съюза се казва:

Като професионална организация на директорите на училища и детски градини в България, СРСНПБ изразява категоричното си несъгласие с действия, които поставят децата като заложници при даден конфликт.

Ситуацията в гоцеделчевското село Брезница, където родители настояват временно изпълняващ длъжността директор да бъде отстранен, иначе няма да пуснат децата на училище или протестите в „Горубсо“ – Мадан, където миньорите също заплашиха, че ще спрат децата си от училище са тревожен сигнал и недопустими в едно цивилизовано общество.

Ние се отнасяме с разбиране към исканията хората от Мадан и Брезница, но не приемаме търсенето на решения да става за сметка на образованието на децата и учениците. Дали позицията на родителите е справедлива или не, дали исканията са политически или социални – мястото на техните деца е в училище. И всяко отклонение от това правило, засяга не само училищната подготовка, но формирането на морала и гражданското мислене на младия човек.

Още по темата от днес