Мнения

Състоя се първото заседание на Националната координационна група за учене през целия живот

Първото заседание на Националната координационна група за учене през целия живот се състоя вчера в Министерството на образоването и науката. В нейния състав са включени 31 представители на държавни институции, неправителствени организации, социални партньори и Столична община.

Председателят на работната група Атанаска Тенева – заместник-министър на образованието и науката, приветства участниците в заседанието и предложи проект на дневен ред.

Заместник-председателят Валентина Дейкова – началник на отдел „Учене през целия живот“ в МОН и национален координатор за учене на възрастни, представи основните функции и задачи на екипа. Те са свързани с координиране на взаимодействието с различните заинтересовани страни за изпълнение, мониторинг и оценка на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.

Групата ще подпомага и дейността на националния координатор за учене на възрастни.
На заседанието се прие план за дейността за периода юли 2014 г. – юни 2015 г.

Росица Панова – старши експерт в отдел „Учене през целия живот“ в МОН, представи основните задачи на Работната група за учене на възрастни към Европейската комисия.