Ученици

Състезание по творческо писане на английски език

Новата версия на Българското състезание по творческо писане на английски език ще се проведе през пролетта на 2013 г. Състезанието е създадено, за да насърчи българските ученици да мислят творчески, пишат и се забавляват на английски език.

В състезанието могат да участват ученици от шести до 12-ти клас, които учат английски език в държавни и общински училища. Състезанието е разделено по възрастови групи, и темите и изискванията на есетата са различни, в зависимост от възрастта на учениците.

В деня на училищното състезание в рамките на един час участниците пишат есе на английски език по една от зададените интересни теми (примерно, „Ако имахте възможност да елиминирате един звук в света, какъв звук бихте елиминирали?“, „Какво бихте направили с милион дини?“ или „Какво щеше да е различно в света, ако всички говореха един и същ език?“).

Учениците пишат, без да използват речници, учебници и други ресурси и се оценява предимно творчеството и оригиналността, а не граматиката.

Есетата се оценяват от регионално жури (което се състои от англоговорящи специалисти и учители, и поне един човек, който говори английски като майчин език), а най-добрите есета се изпращат на национално жури, което избира трите най-добри есета от всяка възрастова група.

Българското състезание по творческо писане се провежда за първи път през 2011 г. като част от „Международната олимпиада по писане“, проект на доброволци от Корпус на мира в различни държави. През 2012 г. (втората година на състезанието) повече от 800 български ученици участват със свои есета!

През 2013 г. състезанието се организира от доброволците от Корпус на мира България  в сътрудничество с Корпус за образование и развитие – КОРПлюС и с подкрепата на  МОМН. 

Повече информация ще можете да намерите на www.corplus.org   през м. ноември 2012 г. Регистрацията за състезанието ще започне през декември.

Criteria for Judging Essays in the Creative Writing Competition 2013