Ученици

Състезание по информатика и компютърна грамотност “Бобър“

Съюзът на математиците в България и Институтът по математика и информатика на БАН организират провеждането на Международно състезание по информатика и компютърна грамотност за ученици „Бобър“ на 10.11.2013 година.

Учениците се състезават в две възрастови групи: VI-VII клас и VIII – IX клас в рамките на 30 минути. Състезанието се провежда онлайн и изисква предварителна регистрация от учителите по информатика.

Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес:  http://www.math.bas.bg/bbr/.