Ученици

Състезание по български език “Св. Иван Рилски“

РИО – Пловдив, Фондация „Св. Иван Рилски” и Училищното настоятелство при СОУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, организират първия етап на състезанието по български език “Св. Иван Рилски” за ученици от втори до осми клас и за 11 и 12 клас.

Състезанието е под патронажа на кмета на град Пловдив – инж. Иван Тотев.

Място на провеждането: СОУ “Черноризец Храбър” – Пловдив.

Дата: 10.12.2011 г. (събота).

От 09:00 до 10:00 часа за учениците от втори до шести и осми клас.

От 10:30 до 11:30 часа за учениците от седми клас. Тестът е по формата на националното външно оценяване, без преразказ с дидактическа задача.

От 10:30 до 12:30 часа за учениците от 11 и 12 клас. Тестът е по формата на държавните зрелостни изпити, без 41. задача.

Резултатите ще бъдат обявени до 27.12.2011 г. на сайта на състезанието.

Учениците от всеки клас, класирали се на първите три места, ще бъдат наградени. Ще има и генерално класиране, в което ще участват явилите се на всички етапи за тази година.

Записването за участие е от 21.11. до 08.12.2011 г. включително в СОУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив по следния график:

на 21.11., 28.11. и 05.12. – от 14:00 ч. до 17:00 ч.;
на 25.11. и 02.12. – от 9:30 ч. до 17:00 ч.;
на 24.11., 01.12. и 08.12. – от 12:00 ч. до 17:00 ч.;
на 22.11., 23.11., 29.11, 30.11., 06.12., 07.12. – от 13:00 ч. до 17:00 ч

Телефон за връзка: 032/68-28-49.
Информация може да се получи и от сайта на състезанието: www.svetyivanrilski.com

Записване в деня на състезанието няма да се допуска. За победителите е осигурен награден фонд.