Ученици

Състезание по БЕЛ “Свети Иван Рилски“ в Пловдив

Състезание по български език „Свети Иван Рилски“ ще се проведе на 9 февруари 2013 година (събота) в СОУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив.

От 9:00 ч. до 11:30 ч. за учениците от 7. клас, които ще работят по формата на националното външно оценяване след 7. клас – тест + преразказ с дидактическа задача.

От 9:00 ч. до 13:00 ч. за участниците от 12. клас, които ще работят по формата на ДЗИ – тест + 41. задача.

Класирането ще се извърши само по резултатите от теста и за 7., и за 12. клас.

Учениците, класирали се на първите три места, ще бъдат наградени.

Резултатите ще бъдат изнесени на 1 март заедно с информация за получаването на наградите на сайта на състезанието.

Заявки и такси за правоучастие в размер на 10 (десет) лева и 2 броя списъци на участниците, които ще се записват колективно, ще се приемат в СОУ „Черноризец Храбър“ от 28 януари до 6 февруари  вкл. от 10:00 ч. до 17:30 ч.

При заемане на местата в сградата на училището преди обявения краен срок, записването приключва.

В деня на състезанието заявки няма да се приемат.

За повече информация – тел. 68-28-49; 0893 82-51-53 (от 14.00 ч. до 18.00 ч. от 28.01. до 07.02.2013 г.)