Ученици

Състезание за ученици от първи до четвърти клас “Аз рисувам“

Състезанието „Аз рисувам“ за ученици І – ІV клас e съвместен проект на Съюза на българските начални учители (СБНУ) и Фонд „13 века България“ в партньорство със Синдиката на българските учители.

Провежда се съгласно следния график:

Дата на подаване на заявки за състезанието
02.11. – 07.11.2011 г.

Дата на получаване на материали за състезанието
09.11. – 15.11.2011 г.

Дата на провеждане на състезанието
18.11.2011 г.

Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
29.11.2011 г.

Състезанието ще се проведе по една от следните  теми:

  • Есен в гората
  • Моят рожден ден
  • Аз пресичам безопасно улицата

Времетраене – един астрономически час.

Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище. Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват, с изключение на рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастри.

Заявки за участие се подават по обявения график на оторизирания представител

За град София от 10:00 ч. до 16:00 ч. на следните телефони:
02/943 43 02
888 959 620
878 959 620

София, бул. „Мадрид“ № 16-18, ет. 2,

Материалите се получават от представителите по области. Такса участие  –  6.00 лв на ученик (с ДДС) за всяко състезание, като  1.00 лв от участник е в полза на училището.

Състезанието  се  провежда  във  всяко  училище , заявило  участие.  Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.

Резултатите се обявяват на www.sbnu.org. Участниците получават грамота.