Учители

Състезание за най-добър тест за ДЗИ по предмети

Министерството на образованието и науката обявява състезание за най-добър тест за държавните зрелостни изпити по: чужди езици – английски, немски, френски, испански, италиански, руски; математика; история и цивилизация; география и икономика; предметен цикъл „Философия”; физика и астрономия; химия и опазване на околната среда; биология и здравно образование.
Състезанието е за всеки учебен предмет и предметен цикъл „Философия” поотделно.
В състезанието може да участват действащи и пенсионирани учители по съответния предмет и предметен цикъл.
Състезанието се провежда от 15 ноември 2008 г. до 15 февруари 2009 г.

 

За повече информация