Ученици

Състезание “Аз и числата“ за ученици от начален етап

На 30.01.2012 г. ще се проведе третото от графика на СБНУ състезание „Аз и числата“ за учениците от начален етап, информират от РИО-Враца.

Заявки за участие може да се дават до 17.01.2012 г. при Йорданка Цветкова, оторизиран представител на СБНУ на тел. 0896 878 994 или на e-mail: Yordankaw1950@abv.bg.

Състезанията на Сдружението на българските начални учители са включени в графика на националните състезания, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със заповед № РД 09- 1738/24.11.11г. и националното финално състезание ще се проведе на 20.04.2012г.

Организаторите молят да се обърне внимание и да се подпомогне на участващите ученици при изписване на информацията за тях.

Трите имена на ученика, името на училището и населеното място трябва да се изписват при всяко участие в състезание на  ученика по един и същи начин. Това е от изключително значение при определяне на учениците, получили максимален брой точки на две и повече състезания и имащи право да участват в националното финално състезание.

Резултатите се обработват чрез компютър и при всяка неточност или разлика се подразбира, че става въпрос за различни деца.