Ученици

Състезанието „Най-добър програмист” е на 22 и 23 април

На 22 и 23 април 2010 г. в гр. Пловдив ще се проведе националния кръг на състезанието „Най-добър програмист”, който е за ученици в ХІІ клас в професионални гимназии, обучаващи се по специалностите „Програмно осигуряване” и „Системно програмиране” на професия „Програмист”.

 

Организатор и съорганизатор на състезанието са съответно МОМН и Международен панаир Пловдив.

 

Състезанието се провежда със спонсорството на програмата „Партньори в познанието” на Microsoft.

 

От всяко училище ще участва по един отбор с по трима човека. Участниците в отборите са класираните на първо, второ и трето място на училищния кръг в професионалните гимназии, в които се преподава специалността. Поради малкия брой училища, не се провежда регионален кръг. Училищният кръг се е състоял на 05 февруари 2010 г.

 

Общият брой на професионалните гимназии, в които се изучава тази професия в дванадесети клас, е десет, според „Национален календар за извънучилищни дейности на МОМН в областта на професионалното образование за учебната 2009/2010 г.”, публикуван на интернет сайта на ведомството.

 

Състезанието „Най-добър програмист” е ежегодно и се провежда с цел:

  • предоставяне възможност на учениците да демонстрират придобитите практически знания и умения;
  • мотивиране на учениците и техните учители за повишаване качеството на образователния процес по професията Програмист;
  • осигуряване на добре подготвени кадри за отрасъла и на възможност за професионална реализация на най-успешните ученици.
 

Подробности за състезанието, вкл. за организацията и регламента му, са публикувани тук.