Ученици

Съобщение от МОН!

Във връзка с публикации в социалните мрежи, относно изтекли отговори за утрешния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ), Министерството на образованието и науката уведомява учениците и обществеността, че подобни публикации целят единствено нагнетяване на напрежението и провокиране на недоверие към МОН.

От банката с тестови задачи теоретично възможните комбинации на задачи са над 11 милиона. Самият изпитен вариант беше генериран пред медиите от произволно избран журналист в 5:40 часа в сградата на МОН. Окончателният вариант се съставя и се публикува на защитен сайт, като училищата получават паролата за достъп до материалите в часа на изпита – 8:00 часа.

МОН призовава зрелостниците да не се поддават на емоции, да разчитат на знанията си и пожелава успешно представяне на предстоящите изпити.