Институции Училища

Съмнения за злоупотреби с парите за българските училища в чужбина

С електронна система за въвеждане и отчитане на данни и финансови документи бяха засечени деца в украински училища, които се дублират.

В резултат на посещение на училище в Одеса МОН спира финансирането. През март предстои нова проверка на място, увери на заседание на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина Наталия Михалевска от МОН.

354 са българските училища в чужбина, които се финансират от МОН. 11 млн. лева са разпределени за обучение по БЕЛ, история, география и извънкласни дейности, свързани с културата и фолклора.

В Украйна има 75 неделни училища, финансирани към Национална програма 68 и 7 с постановления на МС.

10 000 деца в Украйна учат в български училища. От една страна неделните училища само допълват обучението по български език, като се включва и модул по изучаването на български език за компенсиране на дефицити. Има обаче констатирани несъответствия в броя на функциониращите училища.

Установено е несъответствие при снабдяването с учебници и помагала.Немалка част от средствата са за предоставяне на учебници по българската програма, за да се надграждат знания. По документи всичко е изрядно, но учебниците не стигат до училищата.

Направено е предложение дипломатите да наблюдават реалните функции на училищата. Очаква се отговор от Министерство на външните работи за сключване на споразумение между двете министерства. „Чрез електронен мониторинг и мониторинг на дипломатите проверките биха могли да бъдат извършени“, смята Михалевска.

„Съвсем скоро предстои създаването на българската гимназия в Одеса“,подчерта Валери Симеонов от НФСБ. Той настоя да продължи ролята за поддържане на българския дух на сънародниците ни зад граница.

Източник: news.bg