Мнения

Създадоха нова оперативна програма – за наука и образование за интелигентен растеж

Добавя се нова оперативна програма за следващия програмен период от 2014 до 2020 г., която ще бъде за наука и образование за интелигентен растеж, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

Министерството на образованието ще е водещо ведомство по нея. За първи път евросредствата, насочени към наука и образование ще бъдат съсредоточени на едно място, след като досега се разпределяха през други оперативни програми.

Пред програмата ще има пет основни приоритета – на научните изследвания и технологичното развитие, на връзката между образованието, бизнеса и трудовата заетост, образованието като фактор за социално приобщаване, образованието и ученето през целия живот, подобряване на образователната инфраструктура.

Чрез нея се търсят икономически позитиви в дългосрочен план, които се изразяват в разкриване на нови работни места, конкурентоспособност на работната сила, както и подобряване на демографските показатели.

Оперативната програма ще помогне и в развитието и на други сектори и отрасли от социално икономическия живот.

Още по темата