Училища

Създава се база данни с иновациите в училище

STEM

Създава се картата, наречена и съкровищница, на иновациите в нашите училища. Това каза още министър Цоков. По думите му вече е приключило обобщаването на информацията като в нея е описан характерът и срокът на действие на съответната иновация. „През следващите седмици предстои визуално да се представи по-добре и по-оперативно тази информация, за да може всеки училищен директор, учител или експерт в областта на образованието, с едно кликване да види характера на иновацията, която се реализира в съответното училище“, обясни министър Цоков. Той подчерта, че ще се даде възможност иновациите, които се случват в последните години в нашата образователна система, да бъдат по-видими и анализирани от експерти в областта на образованието и така бъдат по-лесно мултиплицирани и в други образователни организации.

Министър Цоков представи и нов модул в програмата „Иновации в действие“, който  е насочен към създаване на пет училищни лаборатории за иновации в рамките на образователната система. Те ще бъдат фиксирани в пет отделни училища, които най-добре реализират иновации в съответната област. Лабораториите ще са в направления, важни за промяната в нашата образователна система като например предприемачество и финансова грамотност, зелена енергия, проектно базирано обучение и интегрирано знание. В рамките на тези лаборатории ще бъдат привлечени учители и директори от други училища, за да могат да видят как се случват иновациите в съответното училище. „Главната цел тук е това, което се прави успешно в дадено училище, да може да се реализира и в останалите“, обясни министърът.

Източник: МОН