Училища

Създават университет във Видин?

Видин може да се сдобие с висше учебно заведение в близките години. Това е залегнало в Националната стратегия за регионално развитие 2012-2020, информира „24 часа“.

Факт е, че на Северозапад (при това в най източната част) има едва един университет – Медицинския в Плевен. В Северния централен район броят им е пет, в Североизточна България са шест, в Югоизточния са три,а в Южния централен район – пет.

От изданието припомнят, че от няколко години се правят опити в града да се създаде Еврошвейцарски технически университет, но той все още няма получена акредитация. Не е изключен и вариантът със създаване на филиал на някой от държавните университети. Това е далеч по-бързо и лесно за изпълнение.