Мнения

Създават служба за наблюдаване на образователните стандарти

В МОН ще бъде създадено специално звено, което ще наблюдава, как се прилагат стандартите. „Ние често пускаме законите да действат, но нямаме систематично наблюдение, как те променят средата и с каква скорост. Защото този закон трябва доста бързо да даде плодове”, каза министърът на образованието и науката Меглена Кунева.

Тя увери, че експертите в МОН ще продължат да изготвят нормативни актове и ще са на разположение на директори и учители.

Източник: МОН