Мнения

Създават нов вид училища – до десети клас

Проектът за закон за средното образование планира създаване на нов вид училище – до десети клас. То ще обхваща основното и първия етап на гимназиалното образование. Документът, който ще се издава, обаче няма да свърши работа, ако ученикът желае да го използва за кандидатсване във ВУЗ.

Известно е, че амбициите на просветното министерство са, до няколко години оценката от матурата да важи и като изпит за университет. Тя обаче е в 12-ти клас.

Идеята, заложена в проекта е училищата, които ще се наричат „средни“ да обхванат седмокласниците от малките населени места, които от този клас тръгват на училище далеч от дома. С нововъведението те ще имат възможността да останат до десети клас. Така на практика училищата в малките населени места ще дават знания до 16-та година на децата, а това е задължителната образователна възраст.

Средните училища ще са или от първи до десети клас, или от пети до десети,  споделят пред „24 часа“ експерти, участващи в изработването на проекта за нов закон.

Според етапите останалите видове училища са начални (от първи до четвърти клас), гимназии (от осми до 12-ти клас) и средно общообразователни училища (от пети до 12-и или от първи до 12 клас).

В последните дни директори на математически гимназии поставиха въпроса с приемните изпите след четвърти клас, които сега ще трябва да отпаднат, ако школото иска да се нарича гимназия. Останат ли изпитите, но учебните заведения ще се трансформират в училища с профилирана подготовка по…“.

По съдържанието на подготовката те ще са общообразователни, профилирани, професионални, спортни, по изкуство и култура и духовни.

Външно оценяване ще има след четвърти, седми, десети и 12-и клас Задължителните матури са две – по български език и литература и по предмет по избор. Следващите зрелостни изпити, които учениците могат да държат, ако желаят, ще бъдат ограничени до два. Досега нямаше такова ограничение и ако искаха, абитуриентите можеха да се явят и на десет изпита, пише още „24 часа“.

В изпита след седми клас ще бъдат включени няколко въпроса за разбиране на текст от типа на международното изследване за грамотност PISA. Точно в тази част преди няколко месеца стана ясно, че учениците ни се подреждат на незадоволително място в класацията между връстниците си в цял свят.

Оценките от първи до трети клас ще отпаднат. Няма да им и оценка за поведение. От тази година първокласниците ще имат възможност за целодневно обучение. Поетапно методът ще се въведе за учениците до седми клас.

В новия закон ще отпадне ограничението за максимум три учебника по предмет, но за сметка на това ще бъдат засилени и увеличени критериите и стандартите, на които да отговаря учебната литератира. Ще се стимулират интерактивните методи и способи за обучение. Въвежда се алтернативно обучение с електронни учебници. Някои издателства вече пристъпиха към създаването на такива.

Важно място в проекта за нов закон заемат ваканциите и сроковете.

Ще се предложи учебната година да започне или на 7 септември или всеки втори вторник от същия месец. Изтеглянето на началото с ден-два или седмица означава свободно място за едноседмична почивка през ноември, а също така и повече време за предаване на материала.

Предлагат се и три почивни дни около 24 май.