Училища

Създаване на сайтове с Microsoft Expression Web 4 и програмиране на KODU

Съвременните изисквания за компютърна грамотност са обвързани със знания и умения за създаване продукти, които да бъдат представени в мрежата. Къде точно в учебното време да бъдат включени модули за обучение които дават възможност на младежите да научат основните правила и овладеят инструменти са създаване на web продукти? Кой да е софтуера по които да бъдат обучавани?

По тези два въпроса можем да ви направим следните предложения:

Допълнителните учебни часове по свободно избираема подготовка, учебните часове по програма „Успех“ са времето в което учениците ще придобият умения за създаване на електронни продукти предстявящи техни проекти, проекти на училището и дейности свързани с техния живот. Можете да разгледате примерните разпределения тук…

На вторият въпрос можем да отговорим еднозначно като се спрем на Expression Web и получим перфектната машина за създаване на сайтове. Обучителната програма предложена от IT Academy на Microsoft (Сайта или Кабината) предоставя учебни материали за учители и ученици, които съдържат най-новите тенденции в web дизайна. Можете да се запознаете с част от тях тук…

Създаване на сайтове с Microsoft Expression Web 4
и програмиране на KODU
ПРИМЕРНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ПО КЛАСОВЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 8 КЛАС. 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 9 КЛАС. 4

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 10КЛАС. 6

ПРОГРАМИРАНЕ НА KODU.. 8

ПРИМЕРНИ ТЕМИ.. 9


За целите на обучението могат да се използват ресурси на английски език разпределени в шест модула по програми на Microsoft на адрес http://school-it.org/IT/course/view.php?id=48. Там ще откриите примерни теми за учебни програми подходящи за СИП и групи обучавани по национална програма „Да направим училището привлекателно за младите хора“.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 8 КЛАС

Учебно съдържание

Часове

1

Развитие на уеб дизайна. Интернет структура: технологии, координация и организации.

2

2

Интелектуалната собственост и авторските права

1

3

Нови технологии в уеб дизайна

2

4

Инсталиране и описание на продуктите съдържащи се в Microsoft Expression Web

2

5

Основни понятия. Създаване на свързани html документи

2

6

Кодове за създаване на списъци

2

7

Кодове за създаване на таблици

2

8

Принципи и стандарти в уеб дизайна

2

9

Цветовете – елемент от дизайна

2

10

Кривите и линиите  – елемент от дизайна

2

11

Текстура и типография – елемент на дизайна

2

12

Въведение в Cascading Style Sheets (CSS)

2

13

Работа с  Cascading Style Sheets (CSS)

4

14

HTML и CSS кодове и стандарти. Форматиране на символи, параграфи, вмъкване на линкове към изображения и звукови файлове.

3

15

Изображения, хипервръзки и звук

4

16

Движението – елемент на дизайна

4

17

Баланс на съдържанието – принцип на дизайна

4

18

Повторение и единство – принцип на дизайна

4

19

Логото част от дизайна на сайта

2

20

Банер – разположение и техники за изработване

2

21

Менюта и бутони в сайта

2

22

Графични формати в уеб дизайна

2

23

Сканиране и обработка на фото изображения за целите на уеб дизайна

2

24

Създаване на лого и банер за сайт по избрана тема

2

25

Създаване на галерия към сайта

2

26

Инструменти за популяризиране на сайта

2

27

Дейности за събиране и обработка на първични данни за създаване на сайт по избрана тема

6

Примерното разпределение съдържа основни теми от уеб дизайна без елементи на програмиране и работа с бази от данни. Подходящо довършва основната задължителна учебна програма по Информационни технологии в 8 клас.


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 9 КЛАС

Учебно съдържание

Часове

1

Развитие на уеб дизайна. Интернет структура: технологии, координация и организации.

2

2

Интелектуалната собственост и авторските права

2

3

Нови технологии в уеб дизайна

2

4

Инсталиране и описание на продуктите съдържащи се в Microsoft Expression Web

2

5

Запознаване със средата на Expression Studio

2

6

Създаване и съхраняване на HTML документи

2

7

Кодове за създаване на списъци и таблици

2

8

Принципи и стандарти в уеб дизайна

2

9

Въведение в Cascading Style Sheets (CSS)

2

10

Работа с  Cascading Style Sheets (CSS)

2

11

HTML и CSS кодове и стандарти. Форматиране на символи, параграфи, вмъкване на линкове към изображения и звукови файлове.

2

12

Цветовете, текстурите, типографията, кривите и линиите като елементи на дизайна в сайт

2

13

Работа с Expression Design за графична обработка.

4

14

Логото част от дизайна на сайта

2

15

Банер – разположение и техники за изработване

3

16

Изображения, хипервръзки и звук

3

17

Създаване на менюта и бутони в сайта

3

18

Сканиране и обработка на фото изображения за целите на уеб дизайна

3

19

Работа в режим на код

2

20

Редактиране на код, IntelliSense за редактиране на грешки

2

21

Добявяне на Java Script код.

6

22

Работа с щаблони за сайт в Expression Web

2

23

Създаване на динамичен шаблон за сайт

2

24

Изтегляне и модифициране на шаблони за сайт

2

25

Дейности за събиране и обработка на първични данни за създаване на сайт на тема

10

Примерното разпределение съдържа основни теми от уеб дизайна с елементи на програмиране с Java Script и без работа с бази от данни. Подходящо

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 10КЛАС

Учебно съдържание

Часове

1

Развитие на уеб дизайна. Интернет структура: технологии, координация и организации.

2

2

Интелектуалната собственост и авторските права

2

3

Нови технологии в уеб дизайна

2

4

Инсталиране и описание на продуктите съдържащи се в Microsoft Expression Web

2

5

Запознаване със средата на Expression Studio

2

6

Създаване и съхраняване на HTML документи

2

7

Кодове за създаване на списъци и таблици

2

8

Принципи и стандарти в уеб дизайна

2

9

Въведение в Cascading Style Sheets (CSS)

2

10

Работа с  Cascading Style Sheets (CSS)

2

11

HTML и CSS кодове и стандарти. Форматиране на символи, параграфи, вмъкване на линкове към изображения и звукови файлове.

2

12

Цветовете, текстурите, типографията, кривите и линиите като елементи на дизайна в сайт

2

13

Работа с Expression Design за графична обработка.

4

14

Логото част от дизайна на сайта

2

15

Банер – разположение и техники за изработване

3

16

Изображения, хипервръзки и звук

3

17

Създаване на менюта и бутони в сайта

3

18

Сканиране и обработка на фото изображения за целите на уеб дизайна

3

19

Работа в режим на код

2

20

Разработка на база дании и публикуването и в web

2

21

Добявяне на полете от база дании.

6

22

Работа с щаблони за сайт в Expression Web

2

23

Създаване на динамичен шаблон за сайт

2

24

Изтегляне и модифициране на шаблони за сайт

2

25

Дейности за събиране и обработка на първични данни за създаване на сайт на тема

10

 

ПРОГРАМИРАНЕ НА KODU

Учебно съдържание

Часове

1

Алгоритми – определение, описание, примери за разклонени и циклични алгоритми

2

2

Инсталиране и настройки на KODU- dreamspark.com

2

3

Създаване на светове- терени, водни пространства,планини

4

4

Създаване на светове- терени, водни пространства,планини

4

5

Създаване на обекти- добавяне на подходящи обекти към съществуващ свят

4

6

Създаване на обекти- добавяне на подходящи обекти към съществуващ свят

4

7

Добавяне на обект за програмиране- настройки вид

4

8

Основни команди за програмиране- синтаксис на основна процедура в конкретна среда за програмиране, примери

4

9

Основни команди за програмиране- синтаксис на основна процедура в конкретна среда за програмиране, примери

4

10

Създаване на разклонен код и събития разклоняващи кода- софтуерни решения за разклоняване на кода, примери

4

11

Създаване на разклонен код и събития разклоняващи кода- софтуерни решения за разклоняване на кода, примери

4

12

Създаване на разклонен код и събития разклоняващи кода- софтуерни решения за разклоняване на кода, примери

4

13

Добавяне на брояч, часовник и др.- синтаксис

2

14

Планиране на проект за програма- примери

2

15

Планиране на проект за програма- примери

2

16

Планиране на проект за програма- примери

2

17

Създаване на обучителна програма- предоставяне на софтуера на други училища

4

18

Създаване на обучителна програма- предоставяне на софтуера на други училища

4

19

Деманстриране на проектите пред ученици и родители

2

20

Отворено обучение на ученици от  други училища  за работа с програмна среда

6

 

ПРИМЕРНИ ТЕМИ

Уеб дизайн в дигиталния свят

Дизайн на електронна информация в уеб пространството

Създаване на сайт с „Електронна карта на туристическите обекти в моят роден град

Да включим мрежата за опазване на околната среда– създаване на сайт съдържащ съвети и галерия описваща опазването на вода, въздух, земя в моето населено място

Дигитално илюзионно изкуство. Дигитална уеб базирана инструкция с основни принципи в илюзионно изкуство/описание на фокуси и трикове/

Електронно интернет базирано ръководство на тема: Как да си направим сами…/цветя от хартия, хвърчило, др. играчки сами/

Популяризиране в електронен вид на историческите битки за свободата на България чрез разработка на сайт.

Живата природа в дигитален образ. Опознай живата природа в твоето родно място и запознай връсниците чрез разработка на дигитална уеб базирана галерия.

Създаване на електронен учебник за ученици от 1 до 4 клас.

Създаване на обучителен сайт – Как да научим KODU

Опознай туристическите обекти в родения град и създай на уеб базирана карта.

Популяризиране на добри практики в уеб за опазване на околната среда, вода, въздух, земя в моето населено място.

Виртуална химична лаборатория– създаване на уеб галерия със снимки и видео с химични опити и експерименти.

Млад дизайнер– създаване на сайт със схеми или скици на дрехи, паркове, обзавеждане. School fashion trends, Green fashion trends, Room fashion trends.