Мнения

Съвместна работа онлайн с безплатната уеб версия на MS Office

С пускането в продажба на Office 2010 е наличен и Office Web Apps – безплатна олекотена онлайн версия на продукта. Office Web Apps се състои от Word, PowerPoint, Excel и OneNote, които са за използването им само в интернет и позволяват разглеждане, редактиране и споделяне на документи онлайн.

 
Office Web Apps може да бъдат ползвани по два начина:
  • Организациите, лицензирани за Office 2010, имат възможност да използват Office Web Apps на сървъра им, ако е с Microsoft SharePoint Foundation 2010 или с Microsoft SharePoint Server 2010.
  • Използване директно с регистрация в Windows Live. Потребителите в САЩ, Канада, Обединеното кралство и Ирландия могат с регистрациите им в да създават документи в SkyDrive. Скоро тази възможност ще бъде достъпна с Live регистрациите по целия свят.
 

Функционалността на Office Web Apps позволява на учениците, след като в училище са работили по даден файл, вкъщи да могат да продължат работата си по него.

 
Office Web Apps може да бъдат използвани от всеки компютър с интернет браузър Internet Explorer, Safari или Mozilla Firefox.
 

Office Live Workspace е Web-базирана услуга на Microsoft, която е за съвместна работа и съхраняване и споделяне на документи онлайн.

 

Office Web Apps може да бъдат използвани като част от Office Live Workspace. За училищното образование продуктът предлага специални услуги както за учители, така и за ученици:

  • За учители: предоставя възможност за съхраняване на учебни материали, задания, бележки по обучението, управление на училищна програма, падежни дати и календар: http://workspace.officelive.com/en-gb/online-storage-teachers;
  • За ученици: споделяне на записки по учебния материал и на файлове, както и съвместна работа с останалите ученици: http://workspace.officelive.com/en-gb/online-storage-students.
 

Office Live Small Business е следващата по-висока стъпка в използването онлайн офис инструментите на Microsoft. Продуктът е предназначен за създаване на уеб сайтове (при наличие на домейн), без знания по програмиране, а само на базата на избор между множество шаблони. Част от Office Live Small Business е дисково пространство и възможност за вграждане на електронна поща. Office Live Small Business е отлична възможност училищата да създадат сами сайт, без да изразходват каквито и са било средства за разработка и дизайн.

 

Технологични подробности за Office Web Apps са публикувани в Microsoft TechNet на следния адрес: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff431685.aspx.